מנורות שולחניות בהרכבה עצמי, של מוצר עתיק בשילוב אהיל